Wienin kulttuurivaihdon keskus

Wienin kulttuurivaihdon keskus, Interkulturelles Zentrum:
Itävallan nuorisopolitiikkaa ja poliittista kulttuuria

www.iz.or.at
www.jugendinaktion.at

ikcWienPetro

Wienin kulttuurivaihdon keskus (Interkulturelles Zentrum) vastaa Itävallan nuorten ja nuorisotyön kulttuurivaihdoista ja kansainvälisestä yhteistyöstä Erasmus, Youth in Action ja European Voluntary Service -vaihtoineen. Keskuksen apulaisjohtaja Marco Frimberger (kuvassa) vertasi keskusta Suomen CIMOon, jonka kanssa tehtävää yhteistyöstä Marco erityisesti kiitteli. CIMOsta poiketen keskus tekee myös kehitysyhteistyötä partnereinaan erityisesti entiset Neuvostoliiton alueet Kaukasuksella. Kaukasuksen alueen Marco totesi olevan kiitollinen kumppani, alueella on suuri kysyntä nuorisotyön kehittämiselle. Viime aikoina keskuksen työntekijät ovat myös osallistuneet pakolaisten auttamiseen lahjoittamalla työpäivän kuukaudessa aputyöhön. Lisäksi keskus on tarjonnut apujärjestöille varastotilaansa.

Itävallan nuorisovaihtojen ja kansainvälisen yhteistyön ohella vierailun kiinnostavin anti oli Marcon ja paikalla olleen Talous, perhe ja nuorisoministeriön virkamiehen avaamat näköalat Itävallan nuorisopolitiikkaan valtio- ja lainsäädäntötasolla. Itävallassa nuoriksi lasketaan nuorisostrategian mukaan 14-24 –vuotiaat ja lain mukaan (youth promotion act) nuoriksi lasketaan kaikki alle 30 –vuotiaat.

Itävalta on laskenut ainoana Euroopassa nuorten äänestysiän 16 – vuoteen. Vuoden 2007 uudistuksen jälkeen on käyty kahdet kansalliset ja kahdet EU-parlamenttivaalit. 16-18 –vuotiaiden osallistuminen vaaleihin on näyttänyt noudattavan 18-24 –vuotiaiden äänestysaktiivisuutta.

Itävallassa nuorilla on myös kansallinen valtuusto parlamentissa. Youth Councililla on ammattiyhdistyksiin rinnastettava sosiaalisen partnerin asema Itävallan parlamentissa. Tämä velvoittaa parlamentin kuulemaan nuorisovaltuutettuja ja antaa Youth Councilille hyvät vaikutusmahdollisuudet.

Toinen kiinnostava lainsäädännöllinen keino tukea nuorten asemaa yhteiskunnassa oli Itävallan vasta hyväksymä uusi laki nuorisovaikutusten arvioinnista. Nuorisovaikutusten arviointiin oli kehitetty työkalu, josta kannattaa saksankielitaitoisten tutustua täältä: http://www.kinderjugendgesundheit.at/publikationen_wissenswertes.php?id=177

Nuorisotyön ja opetuksen ristiriidat tulivat myös ilmeisen selviksi. Marco ja ministeriötä edustanut virkamies eivät olleet ainoita, jotka matkallamme puhisivat Itävallan vanhanaikaisesta ja segregoivasta koulutusjärjestelmästä. Koulutusjärjestelmä muistutti Suomen kansa- ja oppikoulujakoa. Itävallassa jo 10 –vuotiaana lapset jaotellaan ammattikoulu tai lukioon suuntautuviin opintoihin. Toisen kerran nuoret rankataan vielä 15 –vuotiaina lukio- tai ammattikouluihin. Tämän vuoksi vain 20-25 prosentilla on Itävallassa yliopistotutkinto ja noin 40 prosenttia nuorista suorittaa oppisopimuspohjaisen koulutuksen. Nuorten poliittiseen osallistumiseen vaikutti Marcon ja Andreas Scheiderin mukaan myös se, että kouluissa ei juurikaan opeteta yhteiskuntatietoa saati yhteiskunnallista vaikuttamista. Tämä tuli esille myös muissa tapaamisissamme, kuulemma Itävallan lähihistoria toisen maailmansodan ajalta on vielä kansallinen myytti, jonka purkamiseen ei ole valtiotasolla lähdetty. Maan lähihistoriaa pidetään poliittisesti liian tulkinnanvaraisena, jotta siitä olisi oppiaineeksi kouluihin. Tähänkin liittyen kuulimme, että virkamiesten kesken jo tervehtimistavasta kuulee henkilön poliittisen taustan. Andreas Scheider kertoi toivottavansa hyvää lounasta koko päivän, mikä tulkitaan Itävallassa ns. neutraaliksi tervehdykseksi: Mahlzeit!

The Ministry of Economy, Family and Youth is currently responsible for youth policy. Within the Ministry, a unit exists for youth policy, and a new Youth Competence Centre was established in 2013 to coordinate the development and implementation of the new Youth Strategy.

The Austrian National Youth Council (BJV) is the federal umbrella association of youth organisation in Austria. Its aim is torepresent the political, social, economic and cultural interests of young people and voice their concerns and demands towards policy and decision-makers at all levels, the media and the public.

Originally established in 1953, it underwent a major reform in 2001 through the Federal Youth Representation Act (2001), making it the legal representative of young people in Austria with rights similar to trade unions. It is a full member of the European Youth Forum.

AustriaInari Penttilä & Marko Stenroos

n/a