Austrian National Youth Council BJV

AUSTRIAN NATIONAL YOUTH COUNCIL (BJV)

Järjestön nettisivut

HelsinkiTeam Wien BJV WikingVuori1

Vierailimme keskiviikkona 11.11.2015 iltapäivällä BJV:ssä, joka on virallinen lapsia ja nuoria
edustava taho Itävallassa. Organisaatio koostuu jäsenjärjestöistä (52 kpl), joista osa edustaa
myös organisaation hallituksessa. Hallitus valitaan kahden vuoden välein ja hallituksen
jäsenet tulee olla alle 30 -vuotiaita.

Järjestö on perustettu vuonna 2001 ja se edustaa nuoria (0–30 v.). Heitä konsultoidaan
nuoria koskevaan päätöksentekoon, esimerkiksi nuorisolain implementoinnissa. He myös
itse nostavat eri teemoja yleiseen keskusteluun, vaikuttavat poliittisesti, järjestävät
koulutuksia ja tekevät työtä muun muassa lastenoikeuksien ja tasa-arvon edistämiseksi.

Vuosittaiset kampanjat
Nuoret ja seksuaalisuus -kampanja 2014
Kampanjassa otettiin kantaa seksuaalikasvatuksen
kehittämiseen kouluissa, seksuaalisen syrjinnän torjumiseen
sekä ajettiin ilmaista ehkäisyä nuorille. Kampanjan tuloksena
saatiinkin ministerilausunto, jonka pohjalta seksuaalikasvatusta
kehitetään kouluissa.
BJV WikingVuori2

Nuoret pakolaiset -kampanja 2015
Tänä vuonna lanseerataan uusi kampanja nuorista pakolaisista
ja heidän oikeuksistaan; halutaan turvata samantasoinen
toimeentulo kuin kantaväestöllä, halutaan saada nuoret
nopeammin kouluun ja töihin sekä vaaditaan helpotuksia
perheenyhdistämiseen. Kampanjalla halutaan myös lisätä
dialogia ja positiivista kuvaa pakolaisista. Nuorisotyöntekijöille
tarjotaan koulutusta kohdata nuoria ja käsitellä heidän kokemuksiaan.

Valtava saavutus järjestölle oli, kun Itävalta laski äänestysiän 16–vuoteen. Edelleen
kuitenkin tehdään työtä sen eteen, että nuoret käyttävät äänioikeuttaan. Toinen iso hanke
järjestölle on citizenship-education, jota kehitetään kurssiksi jokaiseen kouluun.

Kansainvälinen toiminta
Bjv:lle kansainvälinen toiminta on tärkeää. Järjestö on jäsen Euroopan nuoriso foorumissa,
jota kautta se on ollut yhteistyö projekteissa muun muassa Suomessa toimivan Allianssin
kanssa.

Strukturoitu dialogi
Vuosina 2019–2020 puheenjohtajakolmikko Itävalta, Suomi ja Romania kokeilevat
strukturoitua dialogia puheenjohtajamaissa. Tarkoitus on saada ohjeistukset menetelmän
käytöstä kaikille organisaatioille ja instituutioille, miten he voivat hyödyntää dialogin käyttöä.
Lisäksi tehdään kooste Suomen, Romanian ja Itävallan kokemuksista. Strukturoitu dialogi otettiin käyttöön Itävallassa 2014. Dialogin taustalla on Euroopan Komissiossakin testattu Art of Hosting -menetelmä.

Hankkeen tarkoitus on kouluttaa 25 fasilitaattoria käyttämään valittua menetelmää kaikissa
kolmessa puheenjohtajamaassa. Lisäksi menetelmän testauksella halutaan muun muassa
tunnistaa uusia menettelytapoja, joiden avulla nuoret ja päätöksentekijät voivat yhdessä
työskennellä yhteisön hyväksi sekä käyttää sitä eri tavoin eri kulttuurien välisten asenteiden
käsittelyssä.

BJV WikingVuori3

Piritta Hakola & Wiking Vuori

n/a