Association of Viennese Youth Centres

The Association of Viennese Youth Centres –järjestö

 

Prager Straße 20, 1210 Vienna / AustriaT: +43 1 278 76 45Mail:

wiener-jugendzentren@jugendzentren.at

www.jugendzentren.at

 

aovyc3

Visio

Haluamme lasten ja nuorten saavan positiivista kannustusta yhteisössä ja kehittyvän innovatiiviseksi voimavaraksi, joka toimii yhteisön positiivisen kehityksen hyväksi.

 

Faktoja – henkilökunta, tilastoja, budjetti…

 

 • 300 työntekijää (100 täysaikaista, 200 osa-aikaista, 12 kausityöntekijää), suurin osa nuorisotyöntekijöitä kentällä
 • 17 M€ vuosibudjetti 2015
 • Wienin kaupungin rahoittama

 

Tällä hetkellä aktiivisesti toiminnassa:

 

 • 26 nuorisokeskusta ja –klubia, jotka ovat hyvin eri tyyppisiä ja kattavat laajasti nuoriotyön kentän
 • 6 etsivän nuorisotyön yksikköä
 • 1 taidekeskus
 • 4 työhönohjauskeskusta –“spacelab”
 • CU Televisio (kuukausittainen TV-ohjelma, TV kanava” OKTO”)
 • 6 kesäkausina toimivaa puistoyksikköä, ohjattua puistotoimintaa (“check the park” -“Parkbetreuung”)
 • 6 paikallista nuorisoparlamenttia

 

Kohderyhmä wieniläiset lapset ja nuoret iältään (6-)10-21 vuotta.

 

 • Yleisesti ottaen kaikki nuoret, keskitytty erityisesti sosiaalitapauksiin
 • Poikkeuksellisesti nuoret aikuiset

 

Tilastoja 2014

 

Säännöllisiä kävijöitä: 15.000

Satunnaisia vierailijoita: 45.000

Tapaamiskertoja: 701.000

Tapaamiskertoja/yksikkö/päivä: ka ~80/51 (keskuksissa/etsivä nuorisotyö)

 

Toiminnan toivotut vaikutukset

Tukee nuorten persoonallisuuden ja identiteetin kehittymistä

Nuoret iän mukaisine tarpeineen löytävät paikansa paikallisessa yhteisössä. Kasvattaa kohti elämän arvostusta ja kunnioitusta

Yhteiskuntarauha ja tasapaino, kaikille yhtenäiset mahdollisuudet. Nuorisotyö edistää demokratiaa ja osallistaa nuoria.

 

Toimintaympäristöt
aovyc2
Nuorisotalot

Nuorisotyö julkisilla paikoilla

Pelit, urheilu ja seikkailu

Aiheenmukainen oppiminen

Sukupuolisidonnainen työ

Yksilöllinen tuki

Verkkonuorisotyö

Media

Kulttuurinen nuorisotyö

Koulusta työhön –tuki

Verkostoituminen ja yhteistyö

Lobbaus ja suhdetoiminta

 

Nuorisotalot ja –klubit

kooltaan 200-800m² 3-10 huonetta

5-10 työntekijää / talo

Nuorisokahvila

Avoinna tiistaista lauantaihinTuesday, iltapäivisin ja iltaisin

Nuorisotyöntekijät aina paikalla

Avoin toiminta, vapaa-ajan ohjelmaa, projekteja

Toimintaa julkisilla alueilla

 

Etsivä nuorisotyö

henkilökuntaa 5-10 henkeä / ryhmä

Nuorten kohtaamiset pelkästään julkisissa paikoissa (puistoissa, kadulla, kauppakeskuksissa…)

toimisto kohtaamispaikanna ja pieniä tiloja projektitöitä varten

tiistai-lauantai iltapäivisin ja iltaisin

henkilökohtaista tukea

nuorten kulttuuriprojekteja (musiikki, tanssi etc…)

 

„Spacelab“

nuorille 15-25 –vuotiaille wieniläisille

nuorill, joilla vaikeuksia päästä työmarkkinoille (“NEETS”)

yhteistyötä 4 tahon kanssa

moduuleja neljä erilaista: “etsivän nuorisotyön kontakti” (VJZ) “Check it out”, “harjoittelu” ja “koulutus”

 

Puistojen elävöittäminen ja leikkityö

2 henkeä / puisto

2-5x kertaa /viikko, iltapäivisin

kausi huhti-toukokuusta lokakuulle

kohderyhmä 7-14 -vuotiaat

pelejä ja pikutapahtumia puistoissa

urheiluturnauksia

 

Toimintamenetelmät ja -vaatimukset

hienovaraisuus, empatia, ammatillinen etäisyys

tapauskohtainen -, ryhmä- ja yhteisötason työskentely

sosiokulttuurinen elävöittäminen, seikkailukoulutus ja muut epävirallisen koulutuksen menetelmät

pätevyys taiteiden, median ja urheilun saralla

toimintaa sosiaalisessa ympäristössä maanläheisen näkökulman tasolta monimutkaiseen yhteisötulkintaan

verkostoitumisen ja lobbauksen metodit

projektinhallinta

 

Muu toiminta

yhteistyö tieteellisten laitosten kanssa

perustutkimus ja nuorisotyön peruskehitystyö

koulutusohjelmia nuorisotyöntekijöille

julkaisut ja dokumentointi

www.jugendzentren.at

www.sozialraum.de

 

Perusperiaatteet

keskittyminen sosiaaliseen ympäristöön

keskittyminen nuorten tarpeisiin ja voimavaroihin

avoimuus ja helposti lähestyttävyys

vapaaehtoisuus

ammatillinen suhtautuminen

luotettavaa ja läpinäkyvää

osallistuvaa

monimuotoisuus ja sukupuoliherkkyys

 

 

Kansainvälinen toiminta

Nuorisovaihto-ohjelmat (13-19 -vuotiaille)

ammattimainen nuorisotyökoulutus

seminaarit, konferenssit

työssä kehittyminen

 
aovyc1

Pirita Laiho

Petro Pynnönen

n/a