Kreisjugendring München-Stadt

kjr-muenchen-1

Opintomatkamme Münchenissä alkoi hyvin luonnollisesti vierailulla yhteen tärkeimmistä nuorisotyötä tekevistä tahoista. Kreisjugendring München-Stadt, eli KJR, on 70 paikallisen nuorisojärjestön muodostama yhteistyötaho Münchenissä. Yhteistyön lisäki KJR on hyvin merkkittävä palveluiden tuottaja, joka työllistää noin 500 henkilöä ja ylläpitää mm. 50 nuorisokeskusta ja 9 päiväkotia kaupungissa. KJR saa rahoituksena kaupungilta, ja hallinoi myös näiden varojen jakamista jäsenjärjestöilleen. KRJ myös osallistuu suoraan kunnalliseen päätköksentekoon nimeämällä omat edustajana kaupunginvaltuuston alaiseen nuorisolautakuntaan.

Jäsenistö koostuu hyvin laajasti eri nuorisojärjestöistä, partiolaisista urheilujärjestöihin ja uskonnollisista järjestöistä ympäristöjärjestöihin. Tällä hetkellä KRJ toivoisi saavan mukaan entistä enemmään eri maahanmuuttajataustaisen nuorten järjestöja. Huomioitavaa on myös että mitkään puoluepoliittisest nuorisojärjestöt eivät ole mukana. Yhteensä jäsenjärjestöjen kautta KRJ edustaa 200.000 6-27 vuotiasta müncheniläistä nuorta.

Yhtenä KJRn vahvuutena voi mainita kattavan päiväkotitoiminnan, joka osaltaan on parantamassa naisten asemaa yhteiskunnassa.

Saksalainen systeemi nuorisotoiminnan tuottamisesta eroaa suomalaisesta. Kupungilla itsellään on palvelut hyvin ohuena, ja erilaiset järjestöyhteenliittymät, kutn KJR ovat tuottamassa palveluita laidasta laitaan. Erillinen “nuorisotoimiala” omana toimintanaan on vieraampaa keski-euroopassa yleisestikin, nuorisotyö kuuluu yleensä sosiaalityöhön ja on vain osa sitä. Poliittiset nuorisojärjestöt saavat käsityksemme mukaan rahoituksensa myös suoraan liittovaltiolta, historian vuoksi poliittinen nuorisotoiminta haluttiin erottaa muusta nuorisotyöstä.

Järjestön kotisivut

n/a