joulukuu 2013

You are currently browsing the monthly archive for joulukuu 2013.

Torstain vierailu – ympäristökasvatusta Rumfordschloesll:issa englantilaisessa puutarhassa

http://www.rumfordschloessl.de/

Viimeinen vierailu kohdistui ison englantilaisen puistoalueen (Englischer garten) yhteydessä olevaan ”Natur- und Kulturtreff Rumfordschlössl” ympäristökasvatustaloon.

Kyseessä on toimintamuoto, jossa fyysisesti 200-vuotta vanhassa talossa järjestetään alakouluikäisten iltapäivätoimintaa vapaaseen ympäristökasvatukseen nojaten. Talon työntekijöissä on myös ympäristökasvatukseen erikoistuneita ohjaajia, jotka tekevät mm. ympäri vuoden kolme kouluvierailua viikossa ja käyvät eri luokka-asteen ryhmille pitämässä ympäristökasvatuksen eri teemoilla oppitunteja ja ryhmäytyksiä.

munchen1

Katri ja Samuli ympäristökasvatuksellisen harjoitteen parissa.

Meidän osallistujaryhmä pääsi myös kokeilemaan erilaisia ympäristökasvatukseen liittyviä harjoitteita käytännössä. Ilmoille nousi myös ajatus yhteisestä ympäristökasvatuksen ”pakista”, jota järjestöt ja toimijat voisivat lainata. Esimerkiksi partiolaisilla käytössä oleva liikennepakki on todella suosittu, ja se on helppo tapa viedä olemassa olevaan ryhmään uusia harjoituksia ja uusia näkökulmia.

Ympäristökasvatuksen vastaava ohjaaja Evi oli tehnyt kyseistä työtä jo 20 vuotta, ja oli hienoa nähdä se intohimo ja antaumus, jolla hän ja muut talon työntekijät työtä tekivät. Huolestuttava asia hänen mielestään oli se, että vaikka tieto on lisääntynyt paljon, on selkeästi huomattavissa että ympäristökasvatukseen liittyvä opetus ja aihepiiri on supistunut koulumaailmassa, painotetaan perinteisiä mm. kieliaineita niin paljon että tilaa ei löydy laajapohjaiselle ympäristökasvatukselle. Yleisesti jokaisessa paikassa jossa vierailimme, esiin nousi huoli siitä että nuoriin kohdistetaan koulussa liikaa paineita.

Vierailimme  paikallisessa kulttuurikeskuksessa kuulemassa Münchenin kaupungin lasten ja nuorten foorumista. Se on lasten ja nuorten osallistumistumista osavaltion pääkaupunki Münchenissä edistävä instituutio. Sen kautta järjestetään kaupungin laajuisia hankkeita sekä erilaisia paikkoja ja mahdollisuuksia, joissa lapset ja nuoret (7-16 vuotiaat), voivat sanoa oman mielipiteensä ja vaikuttaa kaupungin asioihin.

http://www.kinderforum-muenchen.de/

Yksi osa koko osallisuuskokonaisuutta on varsinainen lasten ja nuorten foorumi, joka järjestää kaksi kertaa vuodessa kaupungintalolla tapaamisen, johon pääsee lapset ja  nuoret kysymään päättäjiltä asioita. Tämän foorumin varsinainen omistaja on (www.kulturundspielraum.de) mutta he toimivat yhteistyössä kaupungin toimijoiden sekä muiden yhdistysten kanssa.

http://www.ak-kinderundjugendbeteiligung.de/index.php?article_id=1

Yksi konkreettisimmista vinkeistä, joka tältä vierailulta jäi mieleen oli eräänlainen “osallisuusmatkalaukku”. Heillä oli matkalaukkuun koottu valmista materiaalia, joiden avulla voi lasten ja nuorten ryhmän kanssa käsitellä vaikuttamiseen liittyviä teemoja. Miltä kuulostaisi vaikkapa “näin teet mielenosoituksen” tai “näihin pohjiin voit kerätä allekirjoituksia”. Ideana ei ollut tarjota vain tiettyjä valmiita malleja, mutta usein lasten ja nuorten kanssa työtä tekevät kokevat, että vaikuttamista pitäisi pystyä konkretisoimaan jotenkin paremmin. Tämä laitettiin korvan taakse, ehkä ensi vuonna toteutetaan yhteinen järjestöjen ja nuorisoasiainkeskuksen Ruuti-pakki.

Muutoin nämä eri yhdistykset ja toimijat ja projektit sekoittuivat jotenkin niin vahvasti toisiinsa, että oli vaikea hahmottaa kuka oikein on vastuussa, kuka omistaa minkäkin toiminnan ja mistä siihen tulee raha. Pieni selkeyttäminen olisi ehkä paikallaan.

Münchner Kinder- und Jugendforum
August-Exter-Straße 1
81245 München
Tel. (089) 821 11 00
Fax (089) 820 59 78
kinderforum@kulturundspielraum.de

Keskiviikon vierailu – Tchaka elämyspedagogiikan ja seikkailukasvatuksen koodinaatio, sekä KJR:n erilaisten osallisuusprojektien esittelyä

Tchaka on KJR:n yksi toimintamuodoista joka keskittyy retkeily- ja luonnossa liikkumiseen liittyvien välineiden lainaamiseen, lasten ja nuorten parissa toimivien kouluttamiseen ja kesäleiritoimintojen järjestämiseen. Välineitä eri toimintoja varten on laidasta laitaan aina perusretkeilystä ja ryhmäytymisestä aina vaativiin kalliokiipeilylajeihin saakka. Tchakan kolme työntekijää huolehtivat leirivälinelainaamosta, mutta myös kouluttavat ohjaajia seikkailupedagogisten menetelmien käyttöön ja järjestävät itse kesäleirejä. Tchaka järjestää kaikille avoimia kesäleirejä, nuoremmille viikon mittaisena ja vanhemmille kahden viikon mittaisena. Painopisteenä heillä on erityisryhmät. Koska Saksassa on paljon elämyspedagogiikan ja seikkailukasvatuksen avulla toimintaa pyörittäviä yksityisiä toimijoita, on tarvetta ilmaiselle tai matalahintaiselle toiminnalle, jota KJR järjestää.

Samalla tavalla kuin Suomessa, nousi vierailun aikana hyvin vahvasti esille turvallisuuskysymykset lasten ja nuorten toimintaan liittyen – kuka on tarpeeksi pätevä nuorten ryhmien liikuttamiseen erityisesti silloin kun kyseessä on hieman extrememmät liikuntalajit. Koska varusteita on tarkoitettu myös esimerkiksi hyvin rankkojen extreme-lajien harrastamista varten, kiinnitetään lainaustilanteessa ohjaajien pätevyyteen ja tiettyihin vaadittaviin koulutuksiin huomiota.

Kuten aikaisemmissakin kohteissa, tuntuu turvallisuuskysymys nousevan aina esille ensimmäisten kysymysten joukossa (seuraavat kysymykset koskevat sitten sitä kuinka monta työntekijää on palkattu ja kuinka paljon rahaa on käytettävissä.)

Elämyspedagogiikasta puhuttaessa työntekijät korostivat hauskanpidon merkitystä, mutta he toivat esiin elämyspedagogiikan problematiikkaa jossa kuka tahansa voi sanoa olevansa ”elämyspedagogi” ilman että ymmärtää menetelmän taustalla olevia kasvatuksellisia näkemyksiä.

Elämyspedagogiikka käsitteenä ei ole Suomessa kovinkaan usein käytössä, vaikka esimerkiksi erilainen leirityö on tätä parhaimmillaan. Elämyspedagogiikassa kokemuksellinen oppiminen on suuressa merkityksessä ja ajatuksena on se, että kokemalla yhdessä asina ja purkamalla sen, tapahtuu kasvamista. Elämyspedagogiikka on pedagogista toimintaa vain silloin kun taustalla on joku tavoite miksi asiaa tehdään.

Innolla katselimme mm. kirjastossa olevia useita seikkailukasvatukseen liittyviä saksankielisiä kirjoja, joita löytyi laidasta laitaan. On hassua että Suomessa seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka nuorisotyön toimintamuotona on puhuttuna vähäistä, vaikka meillä on metsät ja järvet ja kaikki mahdollisuudet sitä kautta. Toisaalta kuten aiemmin totesimme, on leirityö syvä ja vahva osa suomalaista nuorisotyötä. Toisaalta, tänä päivänä kun nuorisotyön ympärillä olevissa keskusteluissa useasti nousee esille leiritoiminnan osaamisen väheneminen, tulee mieleen, että jos meillä alettaisiin vahvemmin nostaa elämyspedagogisten ja seikkailukasvatuksellisten työmuotojen roolia, saisimmeko sitä .

Osallisuusprojekteja:

Saimme opastuksen Aktion! osallisuuskoordinaattorilta liityen KJR:n sisällä oleviin erillisiin osallisuusprojekteihin. Saksan hallintomallin (liittovaltio, osavaltio, kaupunki) rakenteista kun puhuttiin, nousi nuorilta esille että heidän mielestään kaupunki kuuntelee, mutta osavaltio ei. Ja osavaltiiolla on päätösvalta useimpiin asioihin.

– Munchener Schulerburo – koululaisten oma yhdistys. Käytännössä noin 14-vuotiaasta ylöspäin kohdistettu, vaikka kuka tahansa koululainen voi tulla mukaan. Järjestivät koulutuksia ja seminaareja ja koululakkoja ja julkaisuja.  Esim. kuinka perustaa oppilaskunta kouluun. He tarjoavat on myös Saksan historiaan liittyen “aikatodistajia” eli henkilöitä, jotka kiertävät kouluissa ja avaavat Saksan historiaa. Ruutiin liittyvä oppilaskuntatyö on tässä hieman verrattavissa, mutta se on kuitenkin ohjattu aikuisten puolelta. Saksalaisten yhdistyksessä toiminta kumpuaa vahvemmin suoraan nuorilta.

–  KJR:n oma kampanja seuraavan vuoden kunnallisvaaleihin liittyen, ”lasten ja nuorten teesit” nettisivut ja facebook:

www.die-aktion-menchen.de

https://www.facebook.com/Platzda2014?fref=ts

–  Paikallinen nuorisovaltuusto – 200 koulua asettaa ehdokkaat ja heistä valitaan 18 vuodeksi. Toimii suoraan kaupungin keskushallinnon alaisuudessa, joka vahvistaa heille budjetin vuosittain. München on tässä jonkinlaisessa pilottikaupungin roolissa ilmeisesti osavaltion tasolla.

– Münchener jugend- und kinderforum, paikallinen lasten ja nuorten foorumi. Siitä tarkemmin omassa artikkelissaan.

 

kjr-muenchen-1

Opintomatkamme Münchenissä alkoi hyvin luonnollisesti vierailulla yhteen tärkeimmistä nuorisotyötä tekevistä tahoista. Kreisjugendring München-Stadt, eli KJR, on 70 paikallisen nuorisojärjestön muodostama yhteistyötaho Münchenissä. Yhteistyön lisäki KJR on hyvin merkkittävä palveluiden tuottaja, joka työllistää noin 500 henkilöä ja ylläpitää mm. 50 nuorisokeskusta ja 9 päiväkotia kaupungissa. KJR saa rahoituksena kaupungilta, ja hallinoi myös näiden varojen jakamista jäsenjärjestöilleen. KRJ myös osallistuu suoraan kunnalliseen päätköksentekoon nimeämällä omat edustajana kaupunginvaltuuston alaiseen nuorisolautakuntaan.

Jäsenistö koostuu hyvin laajasti eri nuorisojärjestöistä, partiolaisista urheilujärjestöihin ja uskonnollisista järjestöistä ympäristöjärjestöihin. Tällä hetkellä KRJ toivoisi saavan mukaan entistä enemmään eri maahanmuuttajataustaisen nuorten järjestöja. Huomioitavaa on myös että mitkään puoluepoliittisest nuorisojärjestöt eivät ole mukana. Yhteensä jäsenjärjestöjen kautta KRJ edustaa 200.000 6-27 vuotiasta müncheniläistä nuorta.

Yhtenä KJRn vahvuutena voi mainita kattavan päiväkotitoiminnan, joka osaltaan on parantamassa naisten asemaa yhteiskunnassa.

Saksalainen systeemi nuorisotoiminnan tuottamisesta eroaa suomalaisesta. Kupungilla itsellään on palvelut hyvin ohuena, ja erilaiset järjestöyhteenliittymät, kutn KJR ovat tuottamassa palveluita laidasta laitaan. Erillinen “nuorisotoimiala” omana toimintanaan on vieraampaa keski-euroopassa yleisestikin, nuorisotyö kuuluu yleensä sosiaalityöhön ja on vain osa sitä. Poliittiset nuorisojärjestöt saavat käsityksemme mukaan rahoituksensa myös suoraan liittovaltiolta, historian vuoksi poliittinen nuorisotoiminta haluttiin erottaa muusta nuorisotyöstä.

Järjestön kotisivut

n/a