Jugendinformationszentrum (JIZ ) 5.11.2013

Münchenin vanhassa kaupungissa sijaitseva nuorten neuvonta- ja informaatiokeskus Jugendinformationszentrum  (JIZ) on vanhin  Saksassa (avattu vuonna 1967)  ja ainoa laatuaan kaupungissa. Keskus on osa kaupungin nuorisojärjestöjen kattojärjestön, Kreisjugendringin (KJR) tarjoamaa toimintaa ja myös suurelta osin sen rahoittama. Keskus on auki maanantaista perjantaihin klo 13–18,  jolloin työntekijät ovat tavoitettavissa paikan päällä sekä puhelimitse ja sähköpostitse. Keskuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 14–27-vuotiaiden nuorten lisäksi nuorten kanssa työskentelevät toimihenkilöt. Keskuksella on käyntikertoja tai puhelin- ja nettikontakteja vuodessa n. 14 000 (tieto vuodelta 2012). Työntekijöitä keskuksessa on 2 1/2, kokopäiväiset hallintosihteeri ja sosiaalityöntekijä sekä osa-aikainen sähköisen tapahtumakalenterin päivittäjä.

Keskuksen toiminta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: nuoria kiinnostavan ja heille tarpeellisen informaation kokoaminen ja jakelu, henkilökohtainen neuvonta sekä erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden ratkaiseminen.

Keskuksesta löytyy uskomaton määrä, verkkosivuilla olevan tiedon lisäksi, painettua materiaalia mm. maan poliittisesta historiasta, seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä, terveydenhoidosta, nuorten oikeuksista ja lukuisista muista nuorten elämään liittyvistä teemoista. Uutta esitemateriaalia tai verkkosisältöä tuotetaan nuorten omien toiveiden perusteella.

Keskuksen tarjoamat neuvontapalvelut ovat monipuoliset; tiistaisin on tarjolla lakiasioihin liittyvää apua, jolloin käytettävissä on vapaaehtoistyötä tekevän lakimiehen lisäksi sosiaalityöntekijä. Keskiviikkoisin koulunsa lopettava nuori saa tietoa ammattiin tai jatkokoulutukseen liittyvistä mahdollisuuksista tai avoinna olevista työpaikoista. Torstaisin on tarjolla opastusta ulkomailla tapahtuvaan työntekoon tai opiskeluun sekä apua taloudellisen tilanteen suunnitteluun, yleensä velkaantumiseen liittyvien ratkaisujen löytämisessä.

Keskus tarjoaa myös tilan ja mahdollisuuden selvittää koulukiusaukseen tai saksalaisen ja turkkilaisen kulttuurin yhteentörmäykseen liittyviä riitatilanteita ja konflikteja. Keskuksen tilat tarjoavat neutraalin ympäristön osapuolille, ja keskuksen kontakteilla tilanteeseen on mahdollista tuoda ulkopuolinen ammattilainen sovittelijaksi.  Mielenkiintoisena kuriositeettina todettakoon: että turkkilaisista nuorista tytöt ottavat keskukseen itse yhteyttä ja pyytävät apua, poikien ongelmien ratkaisemisessa keskuksen ensimmäinen kontakti on tavallisesti pojan äiti.

Tapaamisen jälkeen ryhmämme keskusteli keskuksen toiminnasta ja vertailimme sitä Helsingissä olevaan tarjontaan. JIZia vastaavaa toimintaa hoiti Helsingissä aikaisemmin Rautatieasemalla, Lasipalatsilla sekä syrjempänä Kampissa toiminut Kompassi (www.kompassi.info), jonka toiminta on nyttemmin siirtynyt kokonaan verkkoon. Keskustelimme pitkään JIZin tarjoaman painetun materiaalin määrän tarpeellisuudesta. Jollei kyseessä ole saksalaiseen kulttuuriin kuuluva erityispiirre arvostaa nimenomaan paperilla olevaa tietoa, tuntui meistä että painokuluihin kuluva merkittävä rahamäärä voitaisiin käyttää myös toisin, esimerkiksi työntekijöiden määrän lisäämiseen?

Herttoniemessä sijaitseva Diakonissalaitoksen pyörittämä ¡Vamos! -keskus (www.vamosnuoret.fi) tekee etsivää nuorisotyötä, tarjoaa harrastusmahdollisuuksia ja tukee nuorta ottamaan tukevia askeleita tulevaan koulutus- tai työpaikkaan. Ryhmämme keskusteli pitkään ajatuksesta, että myös keskustaan olisi hyvä saada taas tilat, josta nuori voi saada elämäänsä liittyvää tietoa ja neuvontaan.

Jos Münchenissä liikut, niin paikka löytyy osoitteesta Herzogspitalstrasse 24, 80331 München. Ja netissäkin voi toki tutustua, silloin oikea osoite on www.jiz-muenchen.de!

Raportoinnin toimittivat: Taru Wallenius, Markus Seppälä, Anssi Lahnalampi ja Katri Kairimo

n/a