Freizeitstätte Laimer und Abenteuerspielplatz

bild 2

 

Vi besökte Freizeitstätte Laimer und Abenteuerspielplatz tisdagen den 5.11. Stället är en ungdomsgård med en äventyrs lekplats.
Ungdomsgården är rätt ny och har varit i bruk i två år nu och har ca 70 besökare per dag och 80 % av barnen och ungdomarna
på gården är immigranter. Ungdomarna på gården har en bättre könsbalans än majoriteten av ungdomsgårdarna i München,
40 % är flickor och 60 % pojkar medan det på många håll är mycket större skillnad. Verksamheten består av flera olika delar:
en öppen klubb för 10-18 åringar på vardagar från klockan 15-21, äventyrslekplatsen som är menad för 5-13 åringar och så
medverkar det i ett pilotprojekt med ca 20 ungdomar.

Pilotprojektet har startats av staden och idén är att utsatta barn får hjälp på detta sätt, t.ex. immigranter vars föräldrar inte har kunskap i det lokala språket eller skolsystemet kan ha svårt att få hjälp med skolarbetet hemifrån. De får leka, öva sig på sociala färdigheter, varm mat och hjälp med läxorna. De som hör till dessa 20 ungdomar har skrivit under kontrakt var de lovar att hålla sig till programmet. Dessa kontrakt görs för att barnet ska själv vela vara där och lära sig att ta ansvar. Via ungdomsgården får de då stöd som är väldigt viktigt. Personalen har också kontakt med föräldrarna. I början av programmet så får barnet prövar först i en månad om programmet lämpar sig för dem. Om det inte känns att det fungerar så görs inget kontrakt.

Man har också vissa tider i veckan då de har skilda pojk- och flickgrupper, då sysslar de både med aktiviter som det ena könet är mer intresserade av samt sitter ner och talar om könsspecifika frågor som man inte vill dela med alla. De försöker också arbeta med de äldre ungdomarna för att hjälpa dem att planera sin framtid och hitta det som de verkligen vill göra med sina liv. Ungdomarna har möjlighet att planera egna evenemang på ungdomsgården, om de vill ha en Halloween fest så får de möjligheten att planera festen, allt från dekorationer till marknadsföring.

Äventyrslekparken är en stor del av ungdomsgårdens verksamhet. Lekpraken har byggts utifrån barnens idéer tillsammans med barnen. De har spikat och sågat tillsammans med de vuxna från ungdomsgården. Säkerhetsreglerna säger att någon måste övervaka barnen då de leker i parken. Då barnen kommer till lekparken går man igenom hela parken med dem och förklarar att det är farligt och att de måste vara försiktiga och ta ansvar över sig själva. Detta förfarande gör att lekparken är enligt lagen okej och betyder att ungdomsgården inte är lagligt ansvarig. Lekparken är endast byggd av trä och spik, materialet är sponsorerat av staden och t.ex. plankorna har donerats från Oktoberfest. De får ett årligt bidrag på 5000 euro från staden och KJR för lekparken. Grannarna uppskattar stort lekparken och ungdomsverksamheten på gården, de fungerar också delvis som vakter och bryter sig någon in på lekparken brukar de ringa polisen för de värnar om parken och vill inte att någon skall skada den.

Besöket på Freizeitstätte Laimer und Abenteuerspielplatz var mycket givande och gav oss en massa idéer som vi kan föra med till ungdomsverksamheten i Finland.

Miivi & Christa

 

bild 3

n/a