marraskuu 2013

You are currently browsing the monthly archive for marraskuu 2013.

Münchenin vanhassa kaupungissa sijaitseva nuorten neuvonta- ja informaatiokeskus Jugendinformationszentrum  (JIZ) on vanhin  Saksassa (avattu vuonna 1967)  ja ainoa laatuaan kaupungissa. Keskus on osa kaupungin nuorisojärjestöjen kattojärjestön, Kreisjugendringin (KJR) tarjoamaa toimintaa ja myös suurelta osin sen rahoittama. Keskus on auki maanantaista perjantaihin klo 13–18,  jolloin työntekijät ovat tavoitettavissa paikan päällä sekä puhelimitse ja sähköpostitse. Keskuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 14–27-vuotiaiden nuorten lisäksi nuorten kanssa työskentelevät toimihenkilöt. Keskuksella on käyntikertoja tai puhelin- ja nettikontakteja vuodessa n. 14 000 (tieto vuodelta 2012). Työntekijöitä keskuksessa on 2 1/2, kokopäiväiset hallintosihteeri ja sosiaalityöntekijä sekä osa-aikainen sähköisen tapahtumakalenterin päivittäjä.

Keskuksen toiminta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: nuoria kiinnostavan ja heille tarpeellisen informaation kokoaminen ja jakelu, henkilökohtainen neuvonta sekä erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden ratkaiseminen.

Keskuksesta löytyy uskomaton määrä, verkkosivuilla olevan tiedon lisäksi, painettua materiaalia mm. maan poliittisesta historiasta, seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä, terveydenhoidosta, nuorten oikeuksista ja lukuisista muista nuorten elämään liittyvistä teemoista. Uutta esitemateriaalia tai verkkosisältöä tuotetaan nuorten omien toiveiden perusteella.

Keskuksen tarjoamat neuvontapalvelut ovat monipuoliset; tiistaisin on tarjolla lakiasioihin liittyvää apua, jolloin käytettävissä on vapaaehtoistyötä tekevän lakimiehen lisäksi sosiaalityöntekijä. Keskiviikkoisin koulunsa lopettava nuori saa tietoa ammattiin tai jatkokoulutukseen liittyvistä mahdollisuuksista tai avoinna olevista työpaikoista. Torstaisin on tarjolla opastusta ulkomailla tapahtuvaan työntekoon tai opiskeluun sekä apua taloudellisen tilanteen suunnitteluun, yleensä velkaantumiseen liittyvien ratkaisujen löytämisessä.

Keskus tarjoaa myös tilan ja mahdollisuuden selvittää koulukiusaukseen tai saksalaisen ja turkkilaisen kulttuurin yhteentörmäykseen liittyviä riitatilanteita ja konflikteja. Keskuksen tilat tarjoavat neutraalin ympäristön osapuolille, ja keskuksen kontakteilla tilanteeseen on mahdollista tuoda ulkopuolinen ammattilainen sovittelijaksi.  Mielenkiintoisena kuriositeettina todettakoon: että turkkilaisista nuorista tytöt ottavat keskukseen itse yhteyttä ja pyytävät apua, poikien ongelmien ratkaisemisessa keskuksen ensimmäinen kontakti on tavallisesti pojan äiti.

Tapaamisen jälkeen ryhmämme keskusteli keskuksen toiminnasta ja vertailimme sitä Helsingissä olevaan tarjontaan. JIZia vastaavaa toimintaa hoiti Helsingissä aikaisemmin Rautatieasemalla, Lasipalatsilla sekä syrjempänä Kampissa toiminut Kompassi (www.kompassi.info), jonka toiminta on nyttemmin siirtynyt kokonaan verkkoon. Keskustelimme pitkään JIZin tarjoaman painetun materiaalin määrän tarpeellisuudesta. Jollei kyseessä ole saksalaiseen kulttuuriin kuuluva erityispiirre arvostaa nimenomaan paperilla olevaa tietoa, tuntui meistä että painokuluihin kuluva merkittävä rahamäärä voitaisiin käyttää myös toisin, esimerkiksi työntekijöiden määrän lisäämiseen?

Herttoniemessä sijaitseva Diakonissalaitoksen pyörittämä ¡Vamos! -keskus (www.vamosnuoret.fi) tekee etsivää nuorisotyötä, tarjoaa harrastusmahdollisuuksia ja tukee nuorta ottamaan tukevia askeleita tulevaan koulutus- tai työpaikkaan. Ryhmämme keskusteli pitkään ajatuksesta, että myös keskustaan olisi hyvä saada taas tilat, josta nuori voi saada elämäänsä liittyvää tietoa ja neuvontaan.

Jos Münchenissä liikut, niin paikka löytyy osoitteesta Herzogspitalstrasse 24, 80331 München. Ja netissäkin voi toki tutustua, silloin oikea osoite on www.jiz-muenchen.de!

Raportoinnin toimittivat: Taru Wallenius, Markus Seppälä, Anssi Lahnalampi ja Katri Kairimo

bild 2

 

Vi besökte Freizeitstätte Laimer und Abenteuerspielplatz tisdagen den 5.11. Stället är en ungdomsgård med en äventyrs lekplats.
Ungdomsgården är rätt ny och har varit i bruk i två år nu och har ca 70 besökare per dag och 80 % av barnen och ungdomarna
på gården är immigranter. Ungdomarna på gården har en bättre könsbalans än majoriteten av ungdomsgårdarna i München,
40 % är flickor och 60 % pojkar medan det på många håll är mycket större skillnad. Verksamheten består av flera olika delar:
en öppen klubb för 10-18 åringar på vardagar från klockan 15-21, äventyrslekplatsen som är menad för 5-13 åringar och så
medverkar det i ett pilotprojekt med ca 20 ungdomar.

Pilotprojektet har startats av staden och idén är att utsatta barn får hjälp på detta sätt, t.ex. immigranter vars föräldrar inte har kunskap i det lokala språket eller skolsystemet kan ha svårt att få hjälp med skolarbetet hemifrån. De får leka, öva sig på sociala färdigheter, varm mat och hjälp med läxorna. De som hör till dessa 20 ungdomar har skrivit under kontrakt var de lovar att hålla sig till programmet. Dessa kontrakt görs för att barnet ska själv vela vara där och lära sig att ta ansvar. Via ungdomsgården får de då stöd som är väldigt viktigt. Personalen har också kontakt med föräldrarna. I början av programmet så får barnet prövar först i en månad om programmet lämpar sig för dem. Om det inte känns att det fungerar så görs inget kontrakt.

Man har också vissa tider i veckan då de har skilda pojk- och flickgrupper, då sysslar de både med aktiviter som det ena könet är mer intresserade av samt sitter ner och talar om könsspecifika frågor som man inte vill dela med alla. De försöker också arbeta med de äldre ungdomarna för att hjälpa dem att planera sin framtid och hitta det som de verkligen vill göra med sina liv. Ungdomarna har möjlighet att planera egna evenemang på ungdomsgården, om de vill ha en Halloween fest så får de möjligheten att planera festen, allt från dekorationer till marknadsföring.

Äventyrslekparken är en stor del av ungdomsgårdens verksamhet. Lekpraken har byggts utifrån barnens idéer tillsammans med barnen. De har spikat och sågat tillsammans med de vuxna från ungdomsgården. Säkerhetsreglerna säger att någon måste övervaka barnen då de leker i parken. Då barnen kommer till lekparken går man igenom hela parken med dem och förklarar att det är farligt och att de måste vara försiktiga och ta ansvar över sig själva. Detta förfarande gör att lekparken är enligt lagen okej och betyder att ungdomsgården inte är lagligt ansvarig. Lekparken är endast byggd av trä och spik, materialet är sponsorerat av staden och t.ex. plankorna har donerats från Oktoberfest. De får ett årligt bidrag på 5000 euro från staden och KJR för lekparken. Grannarna uppskattar stort lekparken och ungdomsverksamheten på gården, de fungerar också delvis som vakter och bryter sig någon in på lekparken brukar de ringa polisen för de värnar om parken och vill inte att någon skall skada den.

Besöket på Freizeitstätte Laimer und Abenteuerspielplatz var mycket givande och gav oss en massa idéer som vi kan föra med till ungdomsverksamheten i Finland.

Miivi & Christa

 

bild 3

Münchenin rautatieasemalta etelään sijaitsee Multikulturelles Jugendzentrum – monikulttuurinen nuorisokeskus, joka on toiminut jo 50 vuotta. Ryhmämme vieraili paikassa opintomatkan ensimmäisenä päivänä. Keskuksessa meidät vastaanotti nuorisokeskuksen johtaja, Ismail Sahin, joka kertoi meille talon monipuolisesta toiminnasta.

Nuorisotalon pääkohderyhmänä ovat 8-18 vuotiaat lapset ja nuoret ja päivittäin talolla vieraillee 50-60 kävijää. Kävijöitä on jopa 25 eri kulttuurisesta taustasta. Talon toiminta on erittäin monimuotoista: alakerrasta löytyy lapsille liikunta- ja kuntosali, musiikkistudio ja näytelmäkerhon tilat. Yläkerrassa sijaitsee talon suurempi monitoimisali, pelejä, nuorten sisustama kahvila jossa tarjotaan lapsille maksutonta, lähituotettua välipalaa. Pihalla voidaan kasvattaa mausteita, vihanneksia ja yrttejä kun urheilukentällä voi pelata pelejä päivittäin. Toiminta on avointa myös lasten vanhemmille. Myös naapurusto otetaan toimintaan mukaan ja heidän suhtautumisensa nuorisotaloon on erittäin myönteistä. ‘

Nuorisotalo järjestää myös työpajoja filmityöpajoista musiikkityöpajoihin ja paljon muita tapahtumia vuoden aikana. Lisäksi lapset voivat löytää harrastusmahdollisuuksia suljetuista pienryhmistä. Yhteistyössä toiminnassa ovat yliopistot ja muut korkeakoulut, sekä paikalliset yritykset. Talossa työskentelee neljä vakituista työntekijää sekä osa-aikaisia vapaaehtoisia ja harjoittelijoita. Talo saa rahoituksensa kattojärjestöltään KJR:ltä (Kreisjugendring) joka puolestaan saa sen kaupungilta. Toimintaa rahoitetaan lisäksi yritysyhteistyön, esimerkiksi hotellien avulla ja yksityisin lahjoituksin. Esimerkiksi talon musiikkistudion kalusto on saatu lahjoituksena paikalliselta julkkikselta.

Vaikuttavinta oli se, että talon toiminnassa otetaan kaikki kulttuurit huomioon yhdenvertaisesti. Kiinnostavaa oli myös vanhempien aktiivinen osallistuminen sekä rahoituksen saaminen myös yritysyhteistyöllä.

Raportoijat: Meeri Väänänen, Klaus Sallinen, Jenni Kangasmäki ja Tuula Ylänne

DSC00586

 

n/a